Visserijvrouwen rond Lake Tana

Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.

Partner Fish For All, in samenwerking met Frances G. Cosco Foundation
Locatie Drie dorpjes aan de westkust van Lake Tana: Gorgora, Delghi en Kuzila
Kosten € 75.500
Periode Drie jaar, eind 2020 tot eind 2023
Status Lopend project

Actueel