Missie

Het voornaamste doel van ISEE is de zelfwerkzaamheid onder de bevolking in Ethiopië en Eritrea te verbeteren en daarnaast noodhulp te bieden waar dat nodig is. Verder voorziet de stichting in informatie over Ethiopië en Eritrea door het geven van lezingen en het tentoonstellen van kunst-, godsdienstige-, culturele- en gebruiksvoorwerpen.

Visie en kernwaarden

Wat willen we zijn en wat vinden we belangrijk

  • De mens en het menselijke contact staan centraal.
  • We zijn open naar elkaar en naar buiten.
  • We zijn kritisch maar blijven met elkaar in gesprek.
  • We willen samenwerken en van elkaar leren.
  • We zijn transparant.

Strategie

Wat doen we om onze missie te bereiken

  • We steunen en voeren visserij- en landbouwprojecten en projecten op medisch-, sociaal- en educatief gebied uit in Ethiopië en Eritrea, waardoor een verbetering ontstaat in de voedsel- en werkgelegenheidsvoorziening en het algehele welzijn.
  • We zetten deskundigen in, die hun kennis ten goede laten komen aan projecten en/of personen betrokken bij dergelijke projecten.
  • We zenden (als het daar niet te koop is) en kopen hulpgoederen zoals medische voorzieningen, schoolbenodigdheden en technische voorzieningen voor agrarische en visserijprojecten, daarbij gebruik makend van vrijwilligers en werkgroepen.
  • We zamelen geld in en werven fondsen bij donoren op nationaal en internationaal niveau. Deze fondsen worden gebruikt als medefinancieringsmogelijkheden binnen projecten.
  • We geven voorlichting ter bevordering van de bewustwording van de ontwikkelingsproblematiek.