Blindenschool Hawassa, schooljaar 2021/2022

Ruim 20 blinde kinderen verblijven intern op school. Ze worden goed verzorgd en krijgen les in een veilige omgeving.
De school is hard op weg om onafhankelijk van zijn oude NGO (Salu Self Help) verder te gaan.
In het komende schooljaar wordt naast dat er voor goed onderwijs gezorgd wordt ook een weg naar verzelfstandiging voorbereid. Er wordt ook een plan gemaakt voor de toekomst waarin een afbouwende steun van ISEE een onderdeel is.

Partner Frances G. Cosco Foundation
Locatie Finote Selam
Kosten € 46.228,-
Periode 2018 t/n 2021
Status Lopend project

Actueel

No posts to show. Check posts query.