Drie dorpjes rond Lake Tana

Het project voor de vrouwen actief in de visverwerking is in voorbereiding. Eind 2020 zal dit starten.
Het zal uitgevoerd in drie dorpjes aan de westkust van Lake Tana: Gorgora, Delghi en Kuzila.