Algemene ondersteuning van het werk Medhen Social Center

Medhen Social Center werkt in Addis Abeba onder de allerarmsten. Er wordt voornamelijk gewerkt met mensen met het stigma van lepra.

Mensen die lijden aan lepra worden uitgestoten uit de maatschappij en uitgesloten van iedere vorm van maatschappelijke activiteit. Onder de bezielende leiding van Zr. Senkenesh is er in de loop van de jaren een grote woonwijk ontstaan aan de rand van Addis Abeba. Hier krijgen leprozen en hun familieleden zorg, ondersteuning en worden hen nieuwe mogelijkheden geboden.

MSC werkt actief aan de ontwikkeling van de gemeenschap en aan de sociale rehabilitatie van leprozen en hun gezinnen. Er zijn watertappunten aangelegd en huizen gebouwd. Er is onderwijs en gezondheidszorg verzorgd. MSC stimuleert zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid.

Zo worden mensen die te arm zijn om hun sterk vervallen huisjes op te knappen geholpen met de renovatie. Dit zijn vaak oudere mensen die dan ruimte over hebben voor andere woningzoekenden. Kort gezegd: wie geholpen wordt, moet helpen een ander te helpen. Zo krijgt de hele  gemeenschap een impuls.

Dit project wordt door ISEE al vele jaren ondersteund. Steeds weer zijn wij onder de indruk van het vele werk dat door MSC wordt verzet.

Partner Medhen Social Center (MSC)
Locatie Addis Abeba
Kosten € 30.000,- per jaar
Periode 2018-2021
Status Lopend project
P1000127

Actueel