Merawi Primary School - een schoolklas voor kinderen met een beperking

In Merawi wordt momenteel een nieuwe school gebouwd. Eén klaslokaal gaat gebruikt worden voor kinderen met een handicap. Dit lokaal moet enigszins aangepast worden en er is aangepast meubilair en aangepast lesmateriaal nodig. De regionale overheid stelt peciaal getrainde leerkrachten aan voor deze klas.
De ouders hebben 40 kinderen opgegeven voor deze klas.

Partner Partners in Education (voorheen Frances G. Cosco Foundation)
Locatie Merawi
Kosten € 9.403,85 Dit bedrag is een gift van Stichting Rotterdamse Blindenbelangen. Het hele project kost € 19.814,83.
Periode 2021
Status Afgerond

Actueel