Verspreiding van Corona vertragen en de impact verminderen

Corona houdt ook Ethiopië in de houdgreep. In tegenstelling tot Nederland zijn er in Ethiopië nauwelijks voorzieningen waar de bevolking op kan terugvallen. Zo heeft de overheid daar nauwelijks een sociaal vangnet, daarvoor moet je bij de buren zijn. En zoiets simpels als handen wassen, daarvoor is minimaal water en zeep nodig. Buiten de grote steden zijn de mensen voor water vaak aangewezen op centrale watertappunten.

In de Amhara regio worden mensen geïnstrueerd over de te nemen maatregelen en worden op verschillende plaatsen extra watertappunten geplaatst waar de mensen hun handen kunnen wassen.
Ook worden gezondheidsposten voorzien beschermingsmateriaal, zoals mondkapjes en handschoenen, zodat het medisch personeel veilig hun patiënten kunnen (en durven) onderzoeken.

Partner Frances G. Cosco Foundation
Locatie Amhara Regio, Awi Zone
Kosten € 30.000 Dit project wordt mede ondersteund door Wilde Ganzen. De opbrengst van inzamelingsactie voor dit project wordt door Wilde Ganzen verdubbeld waardoor de uitvoerende organisatie de impact van het project kan vergroten.
Periode Vier maanden, juni t/m september 2020
Status Lopend project

Actueel