Doneren

ISEE kan niet zonder uw hulp!
Om een financiële bijdrage te geven kunt u gebruik maken van een van de volgende Tikkies.

Of scan een van de QR-codes via de Tikkie-app

10 euro

25 euro

50 euro

U mag ook zelf een bedrag kiezen en dit overboeken naar NL55ABNA0451115627 t.n.v. ISEE - Urk.

Als u donateur wilt worden of op een andere manier iets voor de stichting wilt betekenen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Periodiek Schenken

Uw steun is van belang
Ontwikkeling is een langzaam proces. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. Ontwikkelingshulp is een kwestie
van een lange adem. Dankzij uw periodieke schenking kunnen we projecten financieren die zich over meerdere
jaren uitstrekken. Zoals het opzetten van duurzame landbouw- en visserijprojecten, waarbij de betrokkenen
meerdere jaren nodig hebben om met andere mensen samen een duurzaam bedrijfje op te zetten. Met een
periodieke schenking draagt u bij aan een duurzamere wereld.

Gunstig voor u én voor ISEE
Als u ISEE 5 jaar steunt, kan ISEE de komende jaren op u rekenen. Het is voor u én voor ons het voordeligst als u
ISEE steunt met een periodieke gift.
Met een periodieke gift gedurende 5 jaar kunt u uw gift volledig aftrekken van de belasting, onafhankelijk van de hoogte van het bedrag of uw leeftijd.
Het voordeel voor ISEE is dat u ons zekerheid geeft voor het ontwikkelingswerk in de toekomst doordat we beter
inzicht hebben in de giften die we de komende 5 jaar mogen ontvangen. Dat is een voordeel bij het plannen
van meerjarige projecten.

Fiscaal aftrekbaar
Met een periodieke schenking is uw gift fiscaal aftrekbaar waardoor u netto minder betaalt. Deze regeling geldt wanneer u ISEE tenminste vijf jaar lang met een jaarlijks, maandelijks of kwartaalbedrag steunt. U bepaalt zelf de hoogte van uw donatie en legt het schriftelijk vast.
Het bedrag dat u terug krijgt van de Belastingdienst hangt af van de hoogte van uw gift en uw inkomen.

Geen notaris meer nodig
Er is geen notariële akte nodig, een schriftelijke overeenkomst tussen u en ISEE is voldoende. Er zijn wel een paar voorwaarden:
• De schenking wordt vastgelegd in een overeenkomst
• Jaarlijks schenkt u hetzelfde bedrag
• U schenkt minimaal 5 achtereenvolgende jaren
Download hier het formulier voor een schriftelijke overeenkomst.

Meer informatie
Hebt u nog vragen over de schenkingsovereenkomst of hebt u hierbij advies nodig? Neemt u dan contact op met mw. A. Mandersloot van ISEE voor een oriënterend en vrijblijvend gesprek, mobiel 06-51611132, email a.mandersloot@ziggo.nl

Bijzonderheden

Geen minimum bedrag
ISEE hanteert geen minimum jaarlijks bedrag maar laat de hoogte daarvan graag over aan het initiatief van de schenker.

Duur
Voorwaarde voor aftrekbaarheid van uw periodieke gift is dat u minimaal 5 achtereenvolgende jaren aan
ISEE schenkt, maar u kunt ook kiezen voor onbeperkte duur als
geen einddatum wordt bepaald.
U heeft dan na het 5e jaar elk jaar de keuze om door te gaan of te stoppen. Dit voorkomt het herhaald
opstellen van overeenkomsten, maar biedt u wel maximale keuzevrijheid.

Stoppen
Als de schenker om welke reden dan ook vóór de in de overeenkomst
genoemde einddatum stopt met de jaarlijkse termijnbetaling, dan is deze
betaling niet afdwingbaar door ISEE.

Overlijden
Indien de schenker gedurende de looptijd van de overeenkomst komt te overlijden, dan vervalt de betalingsverplichting. Deze gaat dus niet over op de erfgenamen.
Goed om te weten dat ISEE een erkend goed doel is en door de belastingdienst wordt aangemerkt
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ISEE is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dit houdt in dat 100% bij ISEE terecht komt en dat er niet aan de Belastingdienst hoeft te worden afgedragen.

Nalaten

Opnemen in uw testament
U kunt ISEE opnemen in uw testament. Daarmee kunt u blijvend iets betekenen voor de ISEE-projecten. Door het opnemen van een legaat in uw testament laat u een vast bedrag na.
ISEE heeft het ANBI-keurmerk en hoeft daarom geen successierecht af te dragen.

Meer informatie
Hebt u nog vragen over het opnemen van ISEE in uw testament of hebt u hierbij advies nodig? Neemt u dan
contact op met mw. A. Mandersloot van ISEE voor een oriënterend en vrijblijvend gesprek, email a.mandersloot@ziggo.nl.