Werkgroepen

Natuurlijk kunnen de projecten in Ethiopië niet uitgevoerd worden zonder steun vanuit Nederland. Een aantal werkgroepen zijn door het jaar heen druk bezig op allerlei manieren geld in te zamelen. Vaak doen zij dit voor een specifiek project.
Dit doet men d.m.v. braderieën, collectes, loterijen, kledingverkoop, sponsorlopen, etc.
Ook wordt vaak kleding ingezameld voor onze winkel "Bet Tesfa" op Urk.

Culemborg

In Culemborg wordt sinds 1983 door een enthousiaste groep vrijwilligers geld ingezameld voor een specifiek project van de stichting. Dit gebeurde in het begin door een rommelmarkt te organiseren in het voorjaar. De laatste 25 jaar heet dit de Ethiopië akt!edag en is het geen rommelmarkt meer, maar worden op deze dag voornamelijk nieuwe spullen te koop aangeboden. Sinds ongeveer 12 jaar organiseert de werkgroep Culemborg in het najaar ook een filmmiddag. Zo'n 150 kinderen bezoeken deze gezellige middag waar een leuke kinderfilm gedraaid wordt en krijgen ze in de pauze popcorn en limonade.

Bekijk ook de Facebook pagina  van deze werkgroep!

Hoeksche Waard

De werkgroep Oud-Beijerland bestaat sinds 1987. Onder de bezielende leiding van mevrouw Aat van Dam en haar echtgenoot Arie werd kleding ingezameld en verwerkt. Omdat het inzamelen van kleding steeds meer tijd vergde, kregen de heer en mevrouw Van Dam hulp van mevrouw Snijders en mevrouw De Vroet. Naast het inzamelen van kleding heeft de werkgroep ook nog vele donateurs die jaarlijks bezocht worden voor het innen van een bijdrage.

Op 1 september 2004 is Aat van Dam-Mouris overleden. ISEE is dankbaar voor alles wat mevrouw Van Dam voor de Stichting heeft betekend.
Arie van Dam heeft nu de leiding van de werkgroep op zich genomen. Onder zijn bezielende leiding wordt er nog steeds heel veel kleding ingezameld en verwerkt. Ook regelt hij jaarlijks een collecte in de kerk.

Nagele

Vanuit zijn functie als ouderling bij de kerk van Nagele legde Piet Ellens het eerste contact met ISEE. De gemeente is begonnen met de financiële adoptie van vier weeskinderen in Waldya en is daarna het ontbijtprogramma voor straatkinderen in Addis Abeba gaan steunen.

Al jaren wordt één keer in de maand een collecte gehouden voor het project en eens in de twee jaar wordt een grote actie georganiseerd. Verder is er ieder jaar een mest- en potgrondactie.

Wolvega

De Werkgroep Wolvega bestaat uit 5 personen: Anna Rienkje Soorsma, Rennie Bies, Jeppie de Boer, Ada Wolf en Hilda Buiter. Zij is opgericht in 1984 nadat Jaap Bakker als spreker van ISEE op een wijkavond van de kerk vertelde over de toestand in Ethiopië.

In de eerste periode bestond de hulpverlening vooral uit het sturen van goederen en het breien van dekens en truitjes voor de allerarmsten. In de loop van de tijd is er wel wat verandert. De werkgroep Wolvega zet zich nog steeds in voor de arme medemens in Ethiopië, maar nu door het financieel steunen van projecten. Het geld hiervoor probeert ze op allerlei manieren bij elkaar te krijgen.