Kippenproject Solon School Hawassa.

De Solonschool in Hawassa is een school voor blinde kinderen. De kinderen krijgen hier 2 jaar Braille onderwijs om daarna door te kunnen stromen in het reguliere onderwijs. Zonder deze kennis zouden ze geen kans maken. Ze verblijven intern op de beschermde compound van de school. Om een bijdrage te leveren aan de goede voeding van de kinderen heeft ISEE een project gesteund om kippen te houden op het schoolterrein. De kinderen kunnen leren met de dieren om te gaan en de eieren leveren goede voedingstoffen.

De bouw van het kippenverblijf is inmiddels afgerond.

 

Partner
Locatie
Kosten
periode
Solon School Hawassa en Wilde Ganzen
Hawassa
€ 10287,-
2022/2023