Nieuwbouw van school in Merawi vordert

De basisschool in Merawi telt ruim 2000 kinderen. Dat is een enorm aantal.
Voor al deze kinderen wordt een nieuwe school gebouwd.
70% van het totale bedrag is door de ouders en de gemeenschap van Merawi opgebracht.
De andere 30% is vanuit Canada gefinancierd.
De grootste winst is misschien wel dat het hele proces begeleidt wordt door Partners in Education, een Ethiopische hulporganisatie.
Deze heeft jarenlange ervaring in de bouw van scholen. Door het grondplan van alle scholen hetzelfde te houden kan deze organisatie ook vrij precies berekenen wat de bouw van de school kost en zijn er ook nooit onvoorziene uitgaven.

De bouw is al ver gevorderd.