Over Merawi, de basisschool en het klaslokaal voor kinderen met een beperking

Merawi is een stadje met 35.000 inwoners. Pas rond 1940 werd het de belangrijkste plaats van de omgeving, maar betekende nog steeds niet veel.
De stad is bekend om zijn Arekie, een soort sterke drank, maar de grootste werkgever is toch wel een hele grote houtmarkt van eucalyptus voor de papierindustrie.
Dankzij een dam in de buurt is er volop water voor irrigatie, waar tienduizenden boeren volop van profiteren en de eucalyptusbomen hebben ook veel water nodig.

De basisschool in Merawi telt ruim 2000 kinderen en het aantal kinderen groeit de laatste jaren soms met 10% per jaar.
Er is geen leerplicht in Ethiopië, maar de kinderen hebben wel een leerrecht. Een school mag een kind niet weigeren.
De school barst dan ook uit zijn voegen. De kwaliteit van het onderwijs blijft natuurlijk flink achter. Het gevolg is het stichten van een tweetal privé-scholen, voor verreweg de meeste ouders is dat financieel niet haalbaar.

De school kwam in 2018 in contact met Partners for Education voor een nieuwe, grotere school.
Voorwaarde was dat de ouders/gemeenschap zelf ongeveer 60% cash zou bijdragen. Daar heeft men twee jaar over gedaan. Eind 2020 is begonnen met de bouw van de nieuwe school en is inmiddels bijna klaar.

Ook in Merawi zijn kinderen met een beperking. Een nieuwe school betekent ook nieuw elan, de school gaat beginnen met één klas met 40 kinderen: 7 blind, 31 doof en 2 mentaal.
De verwachting is dat ook dit aantal sterk gaat stijgen. De inrichting van dat lokaal en het aanschaffen van het lesmateriaal is en dure aangelegenheid. De Stichting helpt hierbij. De school moet na deze eenmalige stimulans in staat zijn deze klas in stand te houden.