Ethiopië vecht ook tegen corona

Er komt weinig nieuws uit Ethiopië over hoe het corona-virus zich over het land verspreidt.
Dat is ook niet verwonderlijk, want er is een zeer gebrekkig systeem om de ziektegevallen te registreren.
Er wordt sowieso weinig getest, want er zijn bijna geen testkits. Bovendien, er zijn toch te weinig laboratoria die kunnen testen. En wie echt ziek wordt heeft pech. Er zijn ook veel te weinig ziekenhuisbedden, beademingsapparatuur is ook schaars en personeel heeft nauwelijks beschermende kleding.
Op dit moment heerst het virus enorm in de grote steden, maar begint nu ook aan zijn opmars richting platteland.
De A3 (de Ethiopische A3) is een belangrijke doorgaande weg, waar veel reizigers langs komen, en ook verblijven.
Juist op deze plaats fungeert het project als dam tegen het virus.