Samen sta je meestal sterker

Het spreekwoord "Samen sta je sterker" kennen we allemaal. Daar zijn soms uitzonderingen op.
De blindenschool van Hawassa was samen met een werkverschaffingsproject voor blinden in Shashamane één organisatie. Het werkverschaffingsproject liep niet echt goed en het bestuur kwam af en toe in de verleiding om geld te lenen van de school. Gelukkig is dit nooit gebeurt, maar het geeft wel een gespannen verhouding. Nu zijn beide organisaties gescheiden, beiden hebben een eigen bestuur, een eigen bankrekening, en zo voort. Maar ook een eigen kantoor met een eigen administratie, dat krijg je dan ook.
Al met al, de verwachting is dat de school nu kan uitgroeien tot een voorbeeldschool voor onderwijs aan blinden.