Een kans tijdens een bedreiging

Debre Sina is een stadje van ongeveer 23.000 inwoners. Het inwoneraantal groeit de laatste sterk, met name door mensen van het omliggende platteland. Wie geen boer wordt moet zijn fortuin elders zoeken. De beloftes van de stad worden natuurlijk niet waargemaakt, in de krottenwijken probeert iedereen te overleven. Voor alleenstaande moeders is het extra moeilijk.
Begin 2020 zijn twee zelfhelpgroepen opgestart met in totaal 36 vrouwen. Sociale werkers van de overheid hebben de gezinnen geselecteerd die een kans zouden krijgen, misschien wel de enige kans die ze ooit zullen krijgen.

En toen kwam plotseling een levensgrote bedreiging, covid-19. Kon alles wel doorgaan?
Gelukkig wel, dankzij het verstrekken van mondkapjes en andere voorzorgsmaatregelen kunnen de twee groepen wekelijks bij elkaar komen om ervaringen en tips uit te wisselen.
Ook worden de leningen terugbetaald en nieuwe leningen verstrekt. Dit alles wordt schriftelijk vastgelegd, iedere groep heeft twee vrouwen die als notulist kunnen optreden. Het is natuurlijk moeilijk om te beoordelen of de bedrijfjes van de vrouwen het goed doen. De sociale werkers hebben tijdens hun bezoeken geconcludeerd dat de situatie in de gezinnen sterk verbeterd is.
Dat zegt ons genoeg!