ZZP-boerin

De man van Alemnesh Kusa is overleden. Ze is nu weduwe, alleenstaande moeder en ZZP-boerin, want het boerenbedrijf komt nu helemaal op haar schouders neer.
Het project voor boeren met moeilijkheden heeft haar gelukkig kunnen helpen.
In de toekomst zal ze bij tijd en wijle een extra arbeidskracht in moeten huren.
Dat moet een gezond boerenbedrijf op kunnen brengen.