Zelfs het allerbeste onderwijs kan nog beter

De nieuwe Secondary School in Gezehara is een paar maanden geleden van start gegaan. De overheid heeft leraren aangesteld, het zijn deskundige leraren, want de school is niet zomaar een lagere school, een Primary School. Nee, het is een Secondary School. Dit zijn leraren die bewezen hebben goed les te kunnen geven en ze zijn ook nog eens gespecialiseerd in een bepaalde vak.
En toch ... de allerbeste leraar kan nog beter.

Op de school is een workshop georganiseerd over Authentic Learning, niet alleen voor de eigen leerkrachten, ook voor andere andere scholen. Authentic Learning is praktijkgericht leren, aan de hand van problemen die in de echte wereld bestaan. Daarover nadenken, discussiëren en oplossingen bedenken. Dat is passend onderwijs voor een Secondary School.