Wel schapen, maar niet op het droge

Temesgen Tamiru is een arme boer. Zijn land brengt niet genoeg om zijn gezin te onderhouden. Op termijn dreigt hij zijn land kwijt te raken. Het probleem is op zich niet zo groot, er is maar een hele kleine investering nodig om het landbouwbedrijf een impuls te geven.
Als eerste is zijn land met de trekker extra diep omgeploegd, ossen kunnen dat niet. Voedingsstoffen dieper in de grond zijn zo naar boven gekomen. Als alles verder goed gaat zal komende oogst een topoogst zijn. Met de extra opbrengsten kan volgend jaar weer goed geploegd worden.
Als tweede heef Temesgen een stuk grond ongeschikt voor de landbouw. Hiervoer heeft hij de beschikking gekregen over een paar schapen. Dat levert ook wat op.
Dit alles is geen garantie dat hij nu weer 'boven Jan' is. Het blijft hard werken!