Schooltuin van Sebetamit school als voorbeeld

Dr. Yiliklal is hoofd van het Amhara National Regional State Education Bureau, hij is verantwoordelijk voor 10.000 scholen.
Vorige week kwam hij op bezoek in Sebetamit, samen met de hoofden van de dertien zones, waarin Amhara Regio is onderverdeeld.
De school in Sebetamit is een voorbeeld voor andere scholen op het gebied van schoolvergroening en educatief tuinieren. Daarom nam hij ook al de hoofden van de zones mee.
FGCF werd gevraagd of zij in iedere zone zo'n voorbeeldschool met voorbeeldtuin wilden bouwen.
FGCF is maar een kleine organisatie en zoiets is natuurlijk veel te groot. Maar het belang van educatief tuinieren is ingezien, het bezoek is slechts een eerste stap.
Na afloop zullen ze samen nog wel wat gedronken hebben, maar ze hebben ook ieder een boom geplant.