Schoolprestaties op de Bezawit school flink verbeterd

Alleen een nieuw schoolgebouw stimuleert niet voldoende.
Een nieuw schoolgebouw geeft juiste nieuwe mogelijkheden die door de leerkrachten benut kunnen worden, moeten worden. In Ethiopië worden leerkrachten door de overheid gestimuleerd , tijdens de zomer vakantie, opfriscursussen te volgen. Deze cursussen zijn absoluut nodig als leerkrachten door willen stromen naar hogere groepen met de daarbij horende salarisverhoging.
De organisatie Partners in Education geeft op de scholen aanvullende trainingen, vaak in samenwerking met de Universiteit van Bahir Dar. Deze trainingen werpen vruchten af. En dat is direct te merken op de Bezawit school.
Leerlingen die goed hun best doen mogen vooraan in de klas op een grote stoel zitten. Enorm stimulerend voor de kinderen.