School in Tis Abay opgeleverd

De school van Tis Abay is klaar. De aannemer heeft de sleutels overhandigd. Het was een feestelijk gebeuren. De sleutels werden overhandigd aan het schoolbestuur, maar symbolisch ook aan de gemeenschap van Tis Abay en het Zonal Education Office.
Het gebouw is nu wel af, maar de ruimte eromheen nog niet. De lokale overheid heeft kleine boompjes beschikbaar gesteld als erfscheiding.
Leraren en kinderen hebben samen de boompjes geplant.