Samen het probleem oplossen

In grote delen van Ethiopië is nu het droge seizoen in Bahir Dar. Ook de school in Sebetamit kan dat merken, vooral de schooltuin.
Het waterpeil in de Nijl staat lager en het kanaal dat het water naar de schooltuin leidt komt nu niet meer zo ver. De pomp zou eigenlijk nog dichter bij de Nijl geplaatst moeten worden.
Helaas, de waterslang is niet lang genoeg en extra waterslang bestellen kost te veel tijd, de schooltuin kan daar echt niet op wachten.
Er waren twee opties. De eerste was om het gebeuren over zich heen laten komen, wachten totdat iemand komt helpen, hopen op het beste.
De tweede was om het niet af te wachten, niet wachten totdat iemand komt helpen, zelf aan de slag, en nog steeds hopen op het beste.

De directeur van de school koos voor de tweede.
Alle schoolkinderen werden op hun vrije zaterdag opgetrommeld om met z'n allen het probleem op te lossen.
Daartoe werd het kanaal verdiept en verlengd. In de schooltuin zelf werden geulen gegraven om het water verder te leiden.