Op een lege maag kun je niet leren

Addis Abeba, de hoofdstad in Ethiopië, telt 300.000 schoolkinderen die iedere dag met een lege maag naar school komen, ze hebben het thuis niet breed. Maar op een lege maag kun je niet leren. Daarom ondersteunt Stichting Ethiopië al vanaf 2014 een school waar zestig van zulke kinderen uit de allerarmste gezinnen een schoollunch wordt aangeboden, dit kost € 22.500 per jaar. Gelukkig zijn er ook andere organisaties die op deze manier werken en het bestuur van Addis Abeba helpt er ook meer dan 70.000.
Het stadsbestuur van Addis Abeba neemt vanaf schooljaar 2020/2021 dit initiatief over en zal voortaan alle 300.000 arme schoolkinderen in de stad tot en met groep 8 een schoollunch geven. De overheid neemt dit volledig over van de hulporganisaties. Dit is goed nieuws voor iedereen.
Alle schoolkinderen kunnen voortaan leren op een volle maag, hun schoolprestaties gaat daarmee vooruit. De ouders hebben een zorg minder om hun kinderen.
Addis Abeba kweekt een nieuwe generatie die gezonder en beter geschoold is. En voor Stichting Ethiopië betekent dat dit project over een jaar is afgelopen. Langzaam maar zeker gaat Ethiopië vooruit.