Ook de ouders leren wat bij

In de wijk Nifas Silk van Addis Abeba krijgen leerlingen bijles en een weerbaarheidstraining.
Kinderen uit een zwak gezin hebben deze steun vaker nodig dan anderen.
Hoe maak je die gezinnen sterker? Weerbaarder, hoe geef je ze bijles?
Het gaat dan vooral om de moeders, de stimulerende kracht achter de kinderen.
Een ander project, niet door ons gefinancierd, richt zich op deze moeders.
Zij worden getraind in het bijhouden van een administratie, waarna ze een eigen bedrijfje kunnen opstarten.
Het ene project versterkte de andere.