Nieuws van de Solon School in Hawassa

Afgelopen week zijn er 9 tweedejaars leerlingen geslaagd voor hun braille opleiding!

Met dit diploma op zak kunnen ze instromen in het reguliere onderwijs en verder werken aan een mooie toekomst.

De Solon School streeft naar een goede basis van hun leerling door de beheersing van het braille schrift aan te leren.

In het reguliere onderwijs is er veel te weinig aandacht en zijn er vrijwel geen middelen voor deze blinde kinderen. Ze kunnen daardoor niet meekomen met hun leeftijdsgenoten.

ISEE vindt het heel belangrijk dat deze kwetsbare groep kinderen een echte kans krijgt in de maatschappij en daarom steunen we de Solon School van harte.

Wilt u ook steunen dan kan via deze link.