Nieuwe vissersboot voor Ethiopië

Studenten van ROC Sneek zijn bezig een nieuwe vissersboot voor Ethiopië te ontwerpen.

Een boot die geschikt is voor de visserij op Ethiopische meren, niet te veel onderhoud nodig heeft en zonder hightech gereedschap te maken is.
Dit vereist veel overleg, zo ook op 4 maart toen een zestal vertegenwoordigers van het ROC Sneek een bezoek brachten aan het kantoor van de stichting. Ze namen een eerste tekening en een eerste model mee.