Milieuwetenschap

Wie heeft dat op de lagere school gehad, het vak milieuwetenschap?
De Sebetamit school heeft dat vak wel, en juffrouw Fentanesh Alem is de docent.
De opdracht is te bestuderen hoe zaden ontkiemen en zich ontwikkelen tot plant.
Bij ons zou dat lesprogramma zich concentreren in een bloempot in de raampost van het klaslokaal.
Nee, bij de Sebetamit school is dat gewoon buiten, in de schooltuin.
De natuur zorgt voor de zon, maar leerlingen zorgen voor het water.
Vermoeiender dan gymnastiekles.