Dankwoord kerstcollecte 2022

We zijn dankbaar. We zijn stil.

Lieve mensen, allemaal heel heel erg bedankt voor uw gave.

Met de opbrengst van de kerstcollecte 2022

die 134.728 euro bedraagt, kunnen wij heel veel mensen helpen. Heel veel dank!