Kerstcollecte 2021

Zaterdag Eerste Kerstdag luidden de kerkklokken op Urk weer voor de jaarlijkse collecte.
Van twaalf tot één uur stonden op Urk 14 collectebussen en in Tollebeek 1 collectebus.
De opbrengst was dit jaar € 133.517,78.
Alle gevers hartelijk dank.