Keihard werken

De ondergrond van Wariho is vulkanisch, dat is keihard. Simpel een put graven is niet mogelijk. Er moest zwaar materieel aan te pas komen. Op een diepte van 67 meter werd drinkwater aangetroffen van een voortreffelijke kwaliteit.
Het budget voor het water was bij lange na niet voldoende, we hadden een aanvraag voor extra budget verwacht.
De lokale gemeenschap en de Watervoorziening van de gemeente Dangila wilden geen aanvraag sturen maar gingen zelf aan de slag. Toen het water uiteindelijk wel gerealiseerd was ontvingen we een filmpje en foto's.
Steeds meer ervaren we dat de mensen in Ethiopië steeds meer zelf kunnen doen, het ook willen en ook doen.
Zo werkt Ethiopië keihard aan de eigen toekomst.