Is onderwijs belangrijker dat eten?

Op een lege maag kun je niet leren. Dat weten de ouders van arme gezinnen ook. En dan hebben we het over de ouders die hun kinderen naar de Birhan Guzo school sturen, gelegen aan de noordkant van Addis Abeba. Vaak zijn het ouders die vroeger niet naar school konden gaan, en daardoor tegenwoordig ongeschoold arbeid doen. Dat betaalt natuurlijk slecht, met als gevolg dat de gezinnen onvoldoende te eten hebben.
De kinderen eten te weinig om goed te leren. Dan kunnen de ouders beter hun kinderen thuis houden, om te werken, om toch nog wat extra te verdienen.
Is dit een visieuze cirkel?

Die tijd is gelukkig voorbij, de ouders weten nu wel beter, onderwijs is ontzettend belangrijk om vooruit te komen.
Daarom sturen zij hun kinderen toch naar school, dan maar met een lege maag.
De Stichting besloot de ouders steunen in hun keuze, hun verstandige keuze.

Door de schoolleiding en sociaal werkers werden de allerarmste kinderen geselecteerd.
Deze kinderen kregen enkele jaren lang op school een schoollunch aangeboden.
De kinderen bleven daarom trouw naar school gaan en hun schoolresultaten gingen enorm vooruit.
Het werkt dus enorm goed.

Zo konden 60 kinderen worden geholpen. Een druppel op een gloeiende plaat, er zijn immers 300.000 schoolkinderen in de stad.
Met ingang van het nieuwe schooljaar (dat begon in oktober/november) heeft het stadsbestuur deze taak overgenomen.
Alle schoolkinderen krijgen voortaan iedere schooldag te eten, van de lokale overheid.
Hiermee is voor ons dit project afgesloten.