Interview Hans Crebas

“Iedere kleine stap is de moeite waard!”

ISEE is niets zonder zijn vrijwilligers en donateurs. In een reeks interviews lichten we daarom een aantal betrokken mensen uit als ambassadeur van de stichting. In deze editie: Hans Crebas.

“Mijn naam is Hans Crebas, oorspronkelijk afkomstig uit de Noordoostpolder, maar getrouwd met een Urker vrouw en inmiddels ruim 30 jaar woonachtig op Urk. In die jaren heb ik een bijdrage geleverd op cultureel gebied als lid van de band Leuster en het voorzitterschap van SCAB. Op dit moment ben ik voor de tweede termijn actief als fractievoorzitter van het CDA.”

“Als je op Urk komt wonen is een van de eerste dingen die je als ‘vreemde’ leert kennen, de jaarlijkse collecte van de stichting. Mijn eerste contact met ISEE was doordat ik Marij Oost en Jaap Bakker, mensen die aan de basis hebben gestaan persoonlijk leerde kennen. Voor mijn pensioen was ik actief als coördinator van Vluchtelingenwerk in de Noordoostpolder, later kwamen daar Urk en Dronten bij. Daardoor heb ik altijd veel contact gehad met mensen uit Afrika. De eerste vluchteling die ik tegenkwam, was zelfs afkomstig uit Ethiopië. Door die connectie vond ik het fantastisch hoe men hier op Urk bezig was met de ontwikkeling in Ethiopië. Met de fractie van de CDA zijn we er ook op werkbezoek geweest. Ik volg hun werk met grote belangstelling!”

“Ik vind het belangrijk dat wij als het rijke westen en rijke gemeenschap solidair zijn met de armste uit de wereld. Wat me aanspreekt is dat ISEE zich vooral richt op de allerarmsten en vanuit de basis probeert om zaken op te bouwen. Op Urk zie je dat het van generatie op generatie wordt doorgegeven. Van jongs af aan gaan ouders met kinderen naar de collectebus. Daardoor zien kinderen dat er een ruimere wereld is. Het is een icoon voor Urk waar we echt trots op kunnen zijn!”

“Projecten die er voor mij uitspringen, zijn die in combinatie met onderwijs. Met lokale partners samenwerken om tot ontwikkeling te komen. Onderwijs is de basis van alles. Afrika groeit sterk door de komende decennia en hoe meer mensen zich daar kunnen ontwikkelen hoe beter het is. Iedere bijdrage die je daar aan levert is belangrijk want de bevolking daar moet ontwikkeld worden. Dat is een enorm goede bijdrage van ISEE, want iedere kleine stap is dan de moeite waard!”

“Als nieuwkomer kwam ik op Urk en leerde ik geleidelijk waar Urk sterk in is. Het bolwerk bleek helemaal niet zo gesloten te zijn. Er is openheid naar de buitenwereld, er zijn internationale contacten en ISEE is daar een prachtig voorbeeld van. Volgend jaar bestaat de stichting 50 jaar en ik hoop van harte dat ze met inzet van de jeugd het 100-jarig bestaan mogen vieren!”

Hans wilde graag het volgende gedicht van Jaap Bakker uit ‘Urk is van Klieven’ met u delen:

Op een avond een knetterende brommer voor mijn raam,
De brievenbus klept en ik vind een enveloppe zonder naam,
Daarin ontdek ik verwonderd
Een bankbiljet van honderd
Met op een briefje kort en sterk:
‘voor Ethiopië – i.p.v. vuurwerk.’
Ik deel u mede tot mijn vreugd
Ook dit is de Urker jeugd