Inspectie op de bouwplaats in Wariho

De basisschool in Wariho schiet flink op. Zo’n school wordt natuurlijk wel gebouwd volgens de geldende richtlijnen. De tijd dat school werd gehouden onder een boom is voorbij.

Twee afgevaardigden van de woreda (zit tussen een gemeente en een provincie in) hebben de bouwplaats bezocht.

Dat waren dhr. Genetie Mitikie (rechts) en dhr. Birhanu Alene (midden).

Alles werd in orde bevonden en ze verbaasden zich dat de bouw van de school al zo ver gevorderd was en daarmee werden FFA en de aannemer gecomplimenteerd.

En ook spraken ze hun waardering uit over de Stichting die een flink deel van de kosten voor haar rekening heeft genomen.

We gaan er vanuit dat deze waardering ook geldt voor Wilde Ganzen die ook een flink deel meefinanciert.