Hoe belangrijk is een schooltuin?

Vorig jaar werd door de Stichting een klas voor kinderen met een handicap gefinancierd.
Het gaat goed met deze klas. Niet alleen deze klas, het onderwijsprogramma is heel erg breed.
Veel kinderen komen uit boerengezinnen en voor deze kinderen is een stukje landbouwonderwijs in de eigen schooltuin misschien nog wel belangrijker dan wiskunde en scheikunde.