Goede buren en verre vrienden

Meneer Mesganaw is lepra-patiënt. Lang geleden kwam hij naar Addis Abeba, daar is een ziekenhuis die gespecialiseerd is in lepra. Tijdens zijn langdurige behandeling is hij in de buurt blijven wonen, terug kon hij toch niet. Hij kwam in contact met Sr. Senkenesh die hem de mogelijkheid gaf om tweedehands kleding te verkopen op de markt, tweedehands kleding die wij vanuit Nederland hadden gestuurd!

Door complicaties raakte hij zijn rechterbeen kwijt, maar uiteindelijk genas hij van lepra.
Het werk als verkoper kon hij niet volhouden en kwam zo op het bedelaarspad terecht.
Maar hij had nog wel een eigen huisje waar hij kon wonen en slapen. In de loop der jaren is dat helemaal bouwvallig geworden.
Medhen Social Center heeft zijn huisje laten renoveren. Er werden meerdere huisjes in de buurt aangepakt en de hele buurt hielp mee. De jeugd hielp water dragen voor het stucwerk en twee buurmannen hebben de muren geschilderd. En niemand diende een rekening in.
Met een klein beetje geld en

Met de hulp van goede buren en een klein beetje geld van verre vrienden (u dus!) is dit een succes geworden. Dank u wel.