Fundering van nieuwe Bezawit school wordt gelegd

Enkele honderden meters vanaf de oude Bezawit zien we de nieuw te bouwen school in wording, hoewel dit project nog maar iets meer dan een maand geleden is goedgekeurd, word er al volop gebouwd, de funderingen zijn voor een deel al gestort, men is bezig met de vloeren en ijzervlechtwerk voor de muren. In korte tijd is al veel gebeurd op dit 2,5 ha omheinde groot terrein.