Full time naar school

De school in Debre Werk is in september 2019 geopend. De Stichting heeft gezorgd dat ook kinderen met een achterstand op deze school terecht kunnen. Voorheen bleven zulke kinderen thuis. Waarom zouden ze naar school moeten? Ze bleven toch afhankelijk van hun familie, hooguit werden ze bedelaar.

In een paar maanden tijd is de kijk op zulke zaken rigoureus veranderd. Ook deze kinderen gaan naar school. Niet voor spek en bonen, ook voor hen wordt een leerplan opgesteld en uitgevoerd.
Inmiddels telt deze school 1575 leerlingen, waarvan 53% meisjes, ja, meer dan de helft meisjes.

En het grootste verschil is dat de leerlingen fulltime naar school gaan, ’s ochtends en ’s middags.

En dat terwijl alle andere scholen wegens ruimtegebrek de kinderen halve dagen naar school laat gaan, de rest is dan huiswerk.

Vanwege Corona is ook deze school tijdelijk op slot. De verwachting is dat het virus in juni catastrofaal zal pieken. Hopelijk kunnen de scholen in september, als het nieuwe schooljaar begint, weer open.