Een levensloop

Tijdens het tellen van de kerstcollecte werd een envelop met een speciale inhoud aangetroffen.
Behalve een bankbiljet werd ook een gedicht aangetroffen.
Deze willen we u niet onthouden.
En voor de onbekende schrijver, de bank heeft het biljet geaccepteerd.