Een blijk van waardering

De Ethiopische hulporganisatie Partners in Education werkt ontzettend hard voor schoolkinderen. Dat doet zij door het bouwen van nieuwe scholen, het inrichten van de lokalen, het verbeteren van het lesmateriaal en het extra trainen van de leerkrachten. De medewerkers zijn enorm bevlogen en wij waarderen hun inzet.
Zij, op hun beurt, spreken weer hun waardering uit voor onze inzet, veel geld komt immers van onze kant. Zij begrijpen ook dat geld altijd de beperkende factor is. Steeds meer dorpsgemeenschappen doen een beroep op de kennis en de kunde van Partners in Education. De ouders zetten zich tot het uiterste in, hebben vaak jaren gespaard om hun eigen bijdrage, soms tot 70%, bij elkaar te krijgen.
En dat zegt toch wel wat over het vertrouwen dat de ouders in die organisatie stelt.
Bijgaand filmje laat dat allemaal zien.