Debre Sina les in boekhouden

Leden van nieuw gevormde zelfhelpgroep volgen een training. De training wordt zowel door de JeCCDO zelf als door mensen van de overheid gegeven. Hier krijgen de dames les in het bijhouden van een boekhouding. Als de dames een bedrijfje beginnen moeten deze wel toekomstperspectief hebben. Zonder boekhouding leeft men bij de dag.
Dat is nog niet makkelijk, want men moet wel kunnen lezen en schrijven en rekenen.
Kortom, zonder lagere school blijf je afhankelijk van anderen.