De lessen gaan beginnen

Het gebouw voor het voortgezet onderwijs in Gezehara is klaar.
Nu is begonnen met de inrichting. Een school voor basisonderwijs is eigen erg basic. Klaslokalen met tafels en stoelen, een schoolbord en eenvoudig lesmateriaal. Maar ook een bibliotheek en een wetenschapslokaal.
Voortgezet onderwijs heeft dat allemaal ook maar uitgebreider.
Het vakkenpakket wordt enorm uitgebreid en er is ook veel meer praktijkonderwijs.
Een natuurkundeles op het voortgezet onderwijs gaat toch wel wat dieper op de materie in dan op de lagere school.

Deze 'geavanceerde' inrichting zal binnenkort geleverd worden.
Op dit moment zijn al wel de tafels en stoelen geleverd.