Birhanesh Tadele overleden

In juni meldden we dat Birhanesh Tadele, één van de studentes van de blindenschool in Hawassa, uit het ziekenhuis van Hawassa was ontslagen en weer aansterkte bij haar ouders thuis. We vernamen van de school dat zij thuis is overleden.
Ons is niet bekend of zij is overleden vanwege de ziekte waaraan zij was geholpen in het ziekenhuis of de alom heersende covid-19.
Wij wensen haar familie Gods hulp toe bij het dragen van dit verlies. Wij denken ook aan de leerkrachten en haar mede-leerlingen die straks, als in september de school weer begint, haar niet in de schoolbanken zullen aantreffen.