Aan het dak herken je het onderwijs

De school voor het voortgezet onderwijs in Debre Work vordert. In de vakantie is het dak geplaatst. De verwachting is dat in de loop van 2022, nog voor het schooljaar 2022/2023, de school in gebruik genomen kan worden.`
Vooral aan het dak is te zien dat de bouweisen voor het voortgezet onderwijs hoger liggen dat voor het lagere onderwijs.