VIS035 - Fincha-Amerti Reservoir Fisheries Development Project

Wat? Het verbeteren van de voedselzekerheid en levensomstandigheden van de bevolking rond het Fincha-Amerti Reservoir.
Wie? De Ethiopische NGO "Fish For All".
Waar? Het Fincha-Amerti Reservoir is gelegen in het westelijk deel van Ethiopië, 275 km van Addis Abeba. Het beslaat een oppervlakte van 350 km² en ligt op een hoogte van 2200 m. Er wonen bijna 200.000 mensen rond het meer.
Waarom? Het optimaal en duurzaam benutten van de natuurlijke, maar zeer sterk onderbenutte visbestanden, zal voor de bewoners van de streek leiden tot een grotere voedselzekerheid en verbeterde economische omstandigheden.
Hoe? Rond het meer bestaan 2 visserij coöperaties met in totaal 37 leden. 15 vrouwen zullen worden aangemoedigd lid van één van beide coöperaties te worden. Er worden trainingen gegeven aan de vissers, de vrouwen en het management van de coöperaties. Met betrekking tot de duurzame ontwikkeling van de visserij wordt de technische kennis van het Cooperation Promotion Office versterkt, zodat het CPO in staat is de follow-up te verzorgen. Daarnaast worden alle benodigde materialen (netten, boten, haken, garens, vrieskisten, viskisten etc.) verstrekt onder de afspraak dat gedeeltelijke terugbetaling plaatsvindt in een Revolving Fund, waarmee op korte termijn uitbreiding en versterking van de visserijcapaciteit kan worden bekostigd, alsmede de rekrutering van nieuwe leden.
Resultaten? Nog onbekend
Evaluatie? Half jaarlijks
Kosten? € 57.319,=
Projectperiode? 2013, 2014 en 2015 met, indien nodig, de mogelijkheid van een verlenging met een tweede fase.
Status? Nog niet afgerond.