Lezingen

Vrijwilligers die betrokken zijn bij de Interkerkelijke Stichting Ethiopië / Eritrea kunnen een lezing/presentatie geven over het werk van de Stichting.

Over de inhoud en de duur van de lezing kan van te voren overlegd worden.
Aanvragen voor een lezing kunnen via het kantoor. De kosten zijn € 100,- + kilometervergoeding.

Het bedrag van € 100,= komt ten goede aan de Stichting.

Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden voor onze werkgroepen!